• Екстракция на еднокоренови зъби
  • Екстракция на многокоренови зъби
  • Инцизия на абцеси и флегмони
  • Циркумцизио